Upphandling av solceller

FILSBÄCKS INTRESSEFÖRENING

Upphandling av solceller


Vi upphandlar just nu SOLCELLER för solenergi till medlemmar.

Välkommen att delta med din intresseanmälan för leverans av solceller inklusive installation med mera, i vår upphandling!


Intresseanmälan finns att ladda ned här på denna sida eller kontakta upphandling@intressefilsback.se


Ramavtalet omfattar solceller och installation med mera, det vill säga totalentreprenad och överlämning till köparna av funktionsprovad nyckelfärdig anläggning.


Från ramavtalet ska medlemmar kunna avropa som enskild eller i grupp.


Upphandlingen gäller ramavtal för fastighetsägare som är medlemmar i Filsbäcks Intresseförening. Föreningen har cirka 300 medlemmar. I Filsbäcks samhälle finns cirka 350 fastigheter.

För medlemmar


Du som är medlem och är intresserad av att få solceller uppsatta på ditt tak:


e-posta till medlem@intressefilsback.se

eller kontakta styrelsen.

För entreprenörer


Intresseanmälan

Ladda hem och läs dokumentet "Inbjudan till upphandling av solceller i Filsbäcks intresseförening".

Ladda ned och fyll i blanketten

"intresseanmälan" Skicka ifylld blankett

med e-post till 

upphandling@intressefilsback.se

Sista datum för anmälan är 2020-05-29!

Hur upphandar vi totalentreprenad för solceller?


Upphandlingen av ramavtal sker i steg enligt ungefärlig tidplan:

  1. Entreprenörer anmäler sitt intresse genom att lämna blanketten intresseanmälan (se dokument på denna webbsida). Sista dag att lämna intresseanmälan är 29 maj.
  2. Bland de entreprenörer som uppfyller föreningens krav på företaget/entreprenören och installatörer väljer föreningen ett antal som bjuds in att lämna anbud. I det skedet beskrivs kraven som gäller på solceller och övriga installationer. Maj månad.
  3. Entreprenörer lämnar anbud. Juni månad.
  4. Bland de entreprenörer som lämnar anbud väljer föreningen ut upp till fyra entreprenörer som ramavtal tecknas med. Juni månad.
  5. Ramavtal undertecknas. Juni – Augusti månad.
  6. Det första avropet från ramavtalet kommer att ske kort efter att ramavtal tecknats.


Avtalsförhållanden mellan intresseföreningen och entreprenören respektive fastighetsägare och entreprenör förklaras i dokumentet "Inbjudan till upphandling..".