Startsida

FILSBÄCKS INTRESSEFÖRENING

Välkommen hit

Filsbäcks Intresseförening på nätet


Bli medlem!
Nu är det dags att beta för medlemskap för 2020

Medlemsavgiften för 2020 är också i år 50:- per medlem.
Medlemskapet är personligt och kostar alltså 50:- per person och gäller från 1:a januari till sista
december 2020. Om avgift betalas för fler i hushållet, ange på betalningen hur många
medlemmar, namn och adress.
För barn (under 18), ange också barnens ålder. (Räcker inte platsen till för att skriva
på i betalningen kan man skicka info i ett mail eller sms till kassör Ida Andersson.)
Avgiften betalas till plusgirokonto 14 93 16-2 eller via Swish nr: 123 155 42 29.


Om föreningen

Medlem kan var och en bli, som är folkbokförd i eller i nära anslutning runt Filsbäcks samhälle.


Filsbäcks intresseförening är helt opolitisk och har som syfte att verka för en hållbar utveckling i Filsbäck, trygghet och trivsel för barn, ungdomar och vuxna, en förbättrad och attraktiv boendemiljö, en acceptabel nivå av samhällsservice och annat av intresse.


Föreningen arbetar för att skapa aktiviteter för barn, ungdomar och familjer. Inriktningen är gemenskap, trygghet och att bevara det värdefulla i samhället och i omgivande natur samt att utveckla Filsbäck.


Om du undrar något eller har ett förslag som föreningen bör bearbeta - välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen eller e-posta till

info@intressefilsback.se !

Vad händer i Filsbäck?


Fritids Bojen

Debatten om att kommunen sagt sig vilja lägga annan verksamhet i fritids Bojen har gått för fullt. Många har varit engagerade och arbetat med att istället få tillbaka fritidsverksamheten till Bojen. Föreningen anser att det är fritidsverksamhet eller förskoleverksamhet som ska bedrivas i Bojen. Inget annat. För det ställningstagandet har vi ett mycket starkt stöd.


Läs mer om Fritids Bojen här!


Utbygganden av Filsbäck

Kommunen har som många vet börjat arbeta på några av de så kallade detaljplaner som behövs för att det ska vara tillåtet att bygga mer i Filsbäck. Här har föreningen tyckt till både tidigare och i somras. Mer om det kommer upp på egen sida här på föreningens webb.

En första detaljplan som är på gång att beslutas är den vid kiosken. I korthet ska det göras plats för ett lägre bostadshus med lägenheter. Föreningen har ingen åsikt om det men det ska bli skönt att den förfallna nedlagda kiosken så småningom försvinner.

Kommen arbetar med planer för västra Filsbäck. Om det har vi desto mer åsikter.


Vägen

Som alla som kör bil nu har märkt så har kommunen till slut satt upp fartbegränsande refuger och annat längs med vägen. Vi tackar kommunens trafikingengör för bra information och bra samtal. Så hoppas vi att genomfartstrafiken minskar till noll. En enkel sak som återstår att göra är att helt enkelt förbjuda genomfartstrafik.


Upphandling av Solceller inne i slutskedet!


Upphandlingen av solceller till våra medlemmar har pågått under sommaren och intresset är stort ifrån leverantörerna. Många leverantörer deltar fortfarande såhär i slutskedet och förutsättnignarna finns för att vi ska kunna få till något riktigt bra!

Nu ligger information om upphandlingen här på webben, se fliken "upphandling av solceller. Det är mest information till entreprenörer/leverantörer. En sida för medlemmar om detta kommer när upphandlingens resultat kan presenteras.


Till upphandlingen!
Filsbäck...

...är en tätort belägen sex kilometer öster om Lidköping. Det är ett villasamhälle beläget intill Vänern, med en välbesökt trestjärnig badplats och campingplats samt golfbana. Orten ligger i Sävare socken.

Källa: Wikipedia