Startsida

FILSBÄCKS INTRESSEFÖRENING

Välkommen hit

Filsbäcks Intresseförening på nätet


Bli medlem!
Nu är det dags att beta för medlemskap för 2020

Medlemsavgiften för 2020 är också i år 50:- per medlem.
Medlemskapet är personligt och kostar alltså 50:- per person och gäller från 1:a januari till sista
december 2020. Om avgift betalas för fler i hushållet, ange på betalningen hur många
medlemmar, namn och adress.
För barn (under 18), ange också barnens ålder. (Räcker inte platsen till för att skriva
på i betalningen kan man skicka info i ett mail eller sms till kassör Ida Andersson.)
Avgiften betalas till plusgirokonto 14 93 16-2 eller via Swish nr: 123 155 42 29.


Om föreningen

Medlem kan var och en bli, som är folkbokförd i eller i nära anslutning runt Filsbäcks samhälle.


Filsbäcks intresseförening är helt opolitisk och har som syfte att verka för en hållbar utveckling i Filsbäck, trygghet och trivsel för barn, ungdomar och vuxna, en förbättrad och attraktiv boendemiljö, en acceptabel nivå av samhällsservice och annat av intresse.


Föreningen arbetar för att skapa aktiviteter för barn, ungdomar och familjer. Inriktningen är gemenskap, trygghet och att bevara det värdefulla i samhället och i omgivande natur samt att utveckla Filsbäck.


Om du undrar något eller har ett förslag som föreningen bör bearbeta - välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen eller e-posta till

info@intressefilsback.se !

Upphandling av Solceller inne i slutskedet!


Upphandlingen av solceller till våra medlemmar har pågått under sommaren och intresset är stort ifrån leverantörerna. Många leverantörer deltar fortfarande såhär i slutskedet och förutsättnignarna finns för att vi ska kunna få till något riktigt bra!

Nu ligger information om upphandlingen här på webben, se fliken "upphandling av solceller. Det är mest information till entreprenörer/leverantörer. En sida för medlemmar om detta kommer när upphandlingens resultat kan presenteras.


Till upphandlingen!



Vad händer i Filsbäck?

Nu har kommunen satt hastighetsbegränsning för tätort genom Filsbäck. Det är maximalt 40 km/h som gäller hela vägen mellan Klovet och Öredalsån (Truve). Förhoppningsvis kommer det att bidra till att minska genomfartstrafiken.


Det har dykt upp lite frågor den senaste tiden och nu så har vi fått lite svar av kommunen, följande:

1. Hur ser planen för farthinder ut…när och vad börjar ni med..?
- De projekteras just nu. Vi börjar med att sänka hastigheten på ytterligare sträckor i Filsbäck, vägmärken är beställda och tar ca 3 veckor att leverera. Därefter ska vi ut och testa några av våra lösningar med flyttbara hinder, innan vi gör något mer permanent.


2. Går det att sätta upp skyltar i Källby å Lidköping vid rondellerna att det är förbud för genomfart av tung trafik..?
- Det finns som förslag på åtgärd men jag vill avvakta med det. I och med att det är Trafikverket som är väghållare mellan kommungränsen och Källby är det heller inte säkert att det går att genomföra, de har ett strikt regelverk för sådana saker och grundinställningen för dem är att allmänna vägar ska vara öppna för alla. Det går heller inte att sätta förbudet endast på den kommunala gatan, vad ska en lastbil göra när den kommer till bron vid Truveholm, den kan ju inte vända där.


3. Är den digitala hastighetsdisplayen igång nu…den som mäter hastighet..? Vi har inte sett den lysa på länge.
- Jag påminner vår drift så ofta jag kan om att ladda den.


4. Vet ni hur ofta Polisen står och kollar av farten..?
- Nej och jag har inte fått rapporterna från det senaste kvartalet än.


5. Nån hade hört rykte om att återvinningsstationen skulle flytta till Klovet..?
- Det var ett förslag vi hade för att kunna göra skolskjutshållplatsen ännu bättre, men vi har förkastat det. Återvinningsstationen blir kvar där den är.


6. Vad kommer att hända i Klovet..? Toaletten mm..?
- Det kommer inte vara en rastplats längre. Vår Mark- och exploateringsenhet utreder just nu hur platsen ska användas.


7. Vi har sett att kiosken har snyggas till. Är det något nytt på g om vad som kommer att hända med den..?
- Det pågår ett detaljplanearbete att göra om platsen till ett antal bostäder. Det finns ett rivningslov för kiosken men ägaren inväntar detaljplanen innan hen sätter igång med rivningen. Under tiden har det ordnats upp på fastigheten efter klagomål om skadegörelse. Man kan följa ärendet för att se vad som händer med kiosken och då uppge detta diarienummer
LIMBN-2020-153.

Filsbäck...

...är en tätort belägen sex kilometer öster om Lidköping. Det är ett villasamhälle beläget intill Vänern, med en välbesökt trestjärnig badplats och campingplats samt golfbana. Orten ligger i Sävare socken.

Källa: Wikipedia