FritidsBojen

FILSBÄCKS INTRESSEFÖRENING

Vi tycker:


Vi tycker att Bojen, som det har varit tidigare, ska vara till för barnen som bor i Filsbäck. Så länge som det inte finns något annat fritids här så ska Bojen vara fritids.  Ingen annan verksamhet i Bojen. Flytta tillbaka fritids till Bojen!


Styrelsen har deltagit på möten med politiker och med handläggare på kommunen och framfört våra argument och bett att få ut information och kostandsberäkningar utan egentligt resultat.


En grupp bildades förra året för att arbeta med frågan och styrelsen stödjer den gruppen.


I somras genomförde styrelsen en enkät som gav ett mycket mycket stort stöd för vår linje i frågan. Se nedan om enkäten.


Styrelsen upplever att det försöktes ett visst fulspel i media där anklagelser riktades mot alla i Filsbäck att vi är bortskämda och annat dumt. Vi svaradet på dessa oinformerade och felaktiga anklagelser genom en debatt- artikel i NLT.  Och vi har försökt att få replik på insändare. Se här brevid där vi återpublicerar vissa texter.


Men det har också varit insändare i tidningen som på mycket bra sätt förklarat och framfört Filsbäcks argument för att fritids måste vara kvar i Bojen.

Om den märkliga föreningen

Angående den insändare, som inte bor i Filsbäck och inte har tagit reda på fakta, som skrev att vi är en märklig förening som inte vill ha annan verksamhet i Bojen. Styrelen har skrivit ett svar på den insändaren men repliken verkar inte ha tagits in så vi lägger ut texten här istället.


Vår styrelseledamot blev intervjuad i NLT. Vi är inga mediatränade personer utan försöker förmedla det vi vill ha sagt på det vis vi kan. Budskapet i det han sa var att vi inte vill ha annan verksamhet i Bojen när de precis har kastat ut våra barn därifrån. Vi vill ha fritids där. Han framförde också att vi inte fått någon information om vad annan verksamhet skulle innebära och att det uppstått oro.


När vi läste i NLT att kommunen tänkte att Bojen inte längre kommer att vara till för Filsbäcksbarnen så gjorde vi en enkätundersökning och frågade alla Filsbäcksbor vad de vill att Bojen skall användas till. Om resultat av den enkäten kan man läsa här nedan. Styrelsen följer den linje som 98% av de svarande vill ha.


Insändaren skriv att vi inte debatterat planarbetet men det är fel. Föreningen är aktiv i det. Vi hade många möten med medlemmarna och alla boende var inbjudna när kommunen skulle besluta om översiktsplan med mera. Vi deltog också på de samråd kommunen enligt lag måste hålla i planärenden. Föreningen arbetade fram ett gediget och välunderbyggt motförslag som vi sände in till kommunen. Vårt förslag gör plats för en fördubbling av Filsbäck samtidigt som vi skyddar naturområden och områden för friluftslivet och tar hand om mycket av det vi som bor här tycker. Det saknades i kommunens förslag. Nu när kommunen arbetar vidare med detaljplanerna har vi åter lyft fram vårt välförankrade förslag till kommunen. Vi förväntar att de lyssnar på oss som bor här men det har vi tyvärr signaler om att det inte är så.


Dialogen med kommunen om vägen, efter det den gjordes om, fungerar däremot. Men i fallet med Bojen så har det sista tiden tyvärr bara varit envägskommunikation via NLT. Eftersom intresset är så stort så kan ni läsa i vår debattartikel i onsdagens NLT om vad föreningen anser i det ärendet. Vår kommunikation med kommunen sker alltså också på andra sätt än genom media så vi förstår att insändaren inte vet om det och inte känner till annat vi engagerar oss.

Vi är aktiva, frågar medlemmar och andra i Filsbäck vad de tycker, tar demokrati och bra uppväxtmiljö för barn på allvar; visst är vi en märklig förening.

 

Här nedanför är vi glada att publicera foto på en av de riktigt bra insändarna istället:


Föreningens enkät


Resultat

Filsbäckborna och föreningen är emot annan verksamhet än fritids eller förskola i Bojen. Fritids måste flytta tillbaka till Bojen.


Om enkäten

Enkäten gick ut i juni till alla hushåll i Filsbäck. Svarsfrekvensensen var på 46% vilket är bra (allt över 30% betraktas som ok i enkätsammanhang). Av dessa var 85% medlemmar. Det finns ingen skillnad i hur medlemmar och icke medlemmar svarat utom på frågan om kommunals anläggning där medlemmar är något mer accepterande för alternativ användning av anläggningen.

Av alla anser 99,3% att Bojen ska vara fritids eller förskola och cirka 98% anser att fritids ska flytta tillbaka till Bojen.


Bland medlemmarna anser 98,3% att föreningen ska vara solidariska med grannarna, 1,7% hade inte angett något svar.

Föreningens majoritet är emot annan verksamhet än fritids eller förskola i Bojen.